Home » , , » 100 câu hỏi trắc nhiệm lịch sử

100 câu hỏi trắc nhiệm lịch sử

Written By: LichsudialiGDCD on Wednesday, December 14, 2016 | 4:41 AM

100 câu hỏi trắc nhiệm lịch sử
Câu 1: Tại sao gọi là “Trật tự 2 cực Ianta”?
A. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.
B. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
C. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 2. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô)?
A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.
B. Thành lập tổ chức quốc tế – Liên Hợp Quốc.
C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận.
D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.
Câu 3: Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự 2 cực Ianta”?
A. Trật tự thế giới mới hình thành sau CTTG II.
B. Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta.
C. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.
D. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác…
Câu 4. Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở Liên Hợp Quốc?
A. Xan Phơranxixcô.               B. Niu Ióoc.
C. Oasinhtơn.                         D. Caliphoócnia.
Câu 5. Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc là?
A. 24/10/1945.                          B. 4/10/1946.
C. 20/11/1945.                          D. 27/7/1945.
Câu 6. Mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an được thông qua với điều kiện?
A. Phải quá nửa số thành viên của Hội đồng tán thành.
B. Phải có 2/3 số thành viên đồng ý.
C. Phải được tất cả thành viên tán thành.
D. Phải có sự nhất trí của Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.
Câu 1. Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60, nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?
a/ Đứng thứ nhất trên thế giới             b/ Đứng thứ hai trên thế giới
c/ Đứng thứ ba trên thế giới                d/ Đứng thứ tư trên thế giới
Câu 2. Chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai:
a/ Hòa bình, trung lập
b/ Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
c/ Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ hủy diệt loài người
d/ Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến của Mỹ
Câu 3. Vị tổng thống đầu tiên của Liên Xô là:
a/ Lênin.                                b/ Xtalin.
c/ Goocbachốp                      d/ Enxin.
Câu 4. Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:
a/ Tháng 10 – 1948                            b/ Tháng 10 – 1949
c/ Tháng 10 – 1950                            d/ Tháng 10 – 1951.
Câu 5. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỷ XX đến nay:
a/ Thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.
b/ Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.
c/ Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.
d/ Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới,
Câu 6. Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á:
a/ Ngày 8-8-1967                    b/ Ngày 8-8-1977
c/ Ngày 8-8-1987                    d/ Ngày 8-8-1997
Câu 7. Tên thủ đô của Mianma:
a/ Manila.                               b/ Rangun,
c/ Cuala Lămpơ                      d/ Giacacta.
Câu 8. Bản chất của mối quan hệ ASEAN với ba nước Đông Dương trong giai đoạn từ năm 1967 đến năm 1979:
a/ Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.
b/ Đối đầu căng thẳng,
c/ Chuyển từ chính sách đối đầu sang đối thoại.
d/ Giúp đỡ nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ.

Video - Có thể bạn quan tâm: Thiếu úy Công an Sài gòn tay không hạ gục phụ nữ

0 comments:

Post a Comment